Nahrajte plánek prostor s rozměry
Bude se jednat o návrh řešení
Místo realizace
Rozměry
Členění skříně
Typ dveří
Bližší popis skříně
Kontaktní údaje